Uporabniški vmesnik 
20.02.2016

Ne spreglejte novo uporabno funkcionalnost: Prilagajanje seznama rastrskih podlog
glede na stanje trenutnega pogleda