Obvestilo občinam - Poročanje o doseženih standardih opremeljenosti
26.02.2016
Pravočasno poskrbite za oddajo podatkov v IJSVO!

Izteka se rok za poročanje o doseženih standardih opremeljenosti za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode.

V podjetju Kaliopa že nekaj let nudimo kvalitetno obdelavo podatkov ter pripravo podatkov v zahtevanem formatu.

Obvestilo občinam - dopis MOP