Novost v nastavitvah tiskanja - MULTIPLOT
26.04.2016

V nastavitvah tiskanja se nahaja novost.Ob predhodni izbiri elementov na karti se pri tiskanju odpre možnost izdelave več strani naenkrat pri čemer se pogled na posameznem listu prilagodi posameznem izbranem elementu.

Ker gre za splet, je omejitev zaenkrat nastavljena na 50 elementov t.j. 50 listov …     

Uporaba:  

  • Tiskanje vsake posamezne parcele v lasti enega lastnika na svoj list.       
  •      
  • Tiskanje infrastrukture celotne občine po kartah 5000 na format A3.       
  •      
  • Tiskanje infrastrukture cele občine po naseljih, ko-jih, …
  •