Ažuriranje tematskega sklopa ARSO – Agencija RS za okolje
03.06.2016

V tematskem sklopu ARSO – Agencija RS za okolje s področja državnih vsebin smo ažurirali naslednje podskupine:

  • OKOLJE 
  • VODE in
  • NARAVA.    
    Vir. Agencija RS za okolje