Posodobitev tematskega sklopa GURS –
Geodetska uprava RS

18. julij 2016

V tematskem sklopu GURS - Geodetska uprava RS s področja državnih
vsebin smo posodobili naslednje
podatke:

 • RPE - Register prostorskih enot
  (stanje 12.7.2016),
 • KS - Kataster stavb
  (stanje 12.7.2016),
 • ZKP - Zemljiško katastrski
  prikaz
  (stanje 12.7.2016),
 • REN - Register nepremičnin
  (stanje 12.7.2016).
 • GJI - Gospodarska javna
  infrastruktura
  (stanje 12.7.2016)
Vir: GURS