Posodobitev državnih prostorskih
načrtov
29.09.2016


V tematskem sklopu MOP- Ministrstvo za okolje in prostor s področja državnih vsebin smo ažurirali sloj:

  • Veljavni državni prostorski
    akti
    (stanje 07.09.2016)