Posodobitev tematskega sklopa GURS – Geodetska uprava RS
7. oktober 2016


V tematskem sklopu GURS - Geodetska uprava RS s področja državnih vsebin smo posodobili naslednje podatke:

  • RPE- Register prostorskih enot (stanje 3.10.2016),
  • KS - Kataster stavb (stanje 3.10.2016),
  • ZKP - Zemljiško katastrski prikaz
    (stanje 3.10.2016),
  • REN - Register nepremičnin
    (stanje 3.10.2016).
  • GJI - Gospodarska javna infrastruktura (stanje 3.10.2016)

Vir: GURS