Posodobitev PRS - Poslovni register
Slovenije
14.10.2016

V tematskem sklopu AJPES - Poslovni register Slovenije s področja državnih vsebin smo ažurirali
sloj:

  • PRS - Poslovni register Slovenije (stanje 30.09.2016)
    Vir: AJPES