Posodobitev tematskega sklopa GURS – Geodetska uprava
RS
17. oktober 2016


V tematskem sklopu GURS - Geodetska uprava RS s področja državnih vsebin smo posodobili naslednje podatke:

 • RPE- Register prostorskih enot (stanje 12.10.2016),
 • KS - Kataster stavb (stanje 12.10.2016),
 • ZKP - Zemljiško katastrski
  prikaz

  (stanje 12.10.2016),
 • REN - Register nepremičnin
  (stanje 12.10.2016).
 • GJI - Gospodarska javna
  infrastruktura
  (stanje 12.10.2016)
Vir: GURS