Predstavljamo module
OBČINSKA LASTNINA 
8. maj 2017

Modul Občinska lastnina omogoča vodenje evidence podatkov o nepremičninah v lasti občine  kot so parcele, stavbe, občinska stanovanja, poslovni prostori  in po novem tudi možnost vodenja inventarnih številk infrastrukture s presekom parcel zemljiškega katastra. Občinsko lastnino je mogoče določiti iz obstoječih podatkov države in dodati še podatke, ki so pomembi za občino, kot spremljajoče informacije, vključno s prilogami (npr. pogodbe).


Kaj je modul? MODUL je vsebinska specializirana nadgradnja oziroma dodatek iObčini. Modul omogoča Neposredno  risanje oziroma vnos preko spleta, Vnos in Urejanje podatkov oziroma  Atributov, Pripenjanje dokumentov (PDF, DOC, XLS, DWG…), Samodejne  statistike vnesenih količin po vseh možnih kriterijih in delo na terenu preko mobilnih aplikacij.