Najhitreje posodobljeni podatki GURS – Geodetska
uprava RS
13. november 2016

V tematskem sklopu GURS - Geodetska uprava RS s področja državnih vsebin smo posodobili naslednje podatke:

 • RPE- Register prostorskih enot (stanje 08.11.2016),
 • KS - Kataster stavb (stanje 08.11.2016),
 • ZKP - Zemljiško katastrski prikaz
  (stanje 08.11.2016),
 • REN - Register nepremičnin
  (stanje 08.11.2016).
 • GJI - Gospodarska javna
  infrastruktura
  (stanje 08.11.2016)
Vir: GURS