Posodobljeni podatki
24. november 2016

V tematskem sklopu GURS - Geodetska uprava RS smo posodobili naslednje podatke:

 • RPE- Register prostorskih enot (stanje 21.11.2016),
 • KS - Kataster stavb (stanje 21.11.2016),
 • ZKP - Zemljiško katastrski prikaz
  (stanje 21.11.2016),
 • REN - Register nepremičnin
  (stanje 21.11.2016).
 • GJI - Gospodarska javna
  infrastruktura
  (stanje 21.11.2016)

V tematskem sklopu MOP - Ministrstvo za okolje in prostor smo posodobili naslednje podatke:

 • Upravni akti (stanje 25.11.2016)