Posodobljeni podatki
1. december 2016

V tematskem sklopu GURS - Geodetska uprava RS smo posodobili naslednje podatke:

 • RPE - Register prostorskih enot (stanje 28.11.2016),
 • KS - Kataster stavb (stanje 28.11.2016),
 • ZK - Zemljiški kataster
  (stanje 28.11.2016),
 • REN - Register nepremičnin
  (stanje 28.11.2016).
 • GJI - Gospodarska javna
  infrastruktura
  (stanje 28.11.2016)

V tematskem sklopu AJPES - Poslovni register smo posodobili naslednje podatke:

 • PRS - poslovni register Slovenije (stanje 01.12.2016)

V tematskem sklopu MKGP- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo posodobili:

 • dejanska raba (30.11.2016)
 • GERK (30.11.2016)