Uredba o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za RS
06.12.2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo Uredbo o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo. Uredba določa območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo zaradi pridelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč, njihovega obsega, zaokroženosti, zagotavljanja pridelave hrane ali celovitega razvoja podeželja in krajine.

Povezava na objavo


Sloj strateška območja za kmetijstvo in pridelavo hrane smo vključili v tematski sklop MKGP - Ministrsvo za kmetijstvo, gozdartsvo in prehrano.