Posodobitev registra divjih odlagališč
06.01.2016


V tematskem sklopu ekologi brez meja s področja državnih vsebin smo ažurirali
sloj:

  • Register divjih odlagališč (stanje 06.01.2017)