Poročanje o doseženih standardih
18.01.2017

Občine pravočasno poskrbite za oddajo podatkov- Poročanje o doseženih standardih o oskrbi s pitno vodo in odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Po uredbi o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS št. 88/12) je rok za poročanje o doseženih standardih 28. februar. V podjetju Kaliopa že nekaj let nudimo kvalitetno obdelavo podatkov ter pripravo podatkov v zahtevanem formatu MOP.      
Pokličite nas na 01/520 82 87 in pomagali vam bomo.