UPORABITE podatke laserskega skeniranja reliefa Slovenije
3.04.2017

Na celotnem območju Slovenije se je v času od leta 2011 dalje izvedlo lasersko skeniranje za potrebe zagotavljanja sistemskih podatkovnih podlag in informacijske infrastrukture za upravljanje z vodami.

Občine lahko izkoristite omenjene podatke predvsem pri prostorskem planiranju in gospodarjenju z nepremičninami. Z naknadno obdelavo in analizo jih lahko uporabite kot podlago pri idejnih zasnovah ali idejnih projektih načrtovanja infrastrukture, različnih preliminarnih analizah, kot npr. pri pripravi OPN in OPPN.    

Do sedaj smo že trem slovenskim občinam pripravili podatkovne sloje, ki temeljijo na podatkih laserskega skeniranja, ter jim preko portala iObčina ali iKomunala omogočili njihovo uporabo.