Stopnja zaupanja podatkov GURS
20.06.2017

Zaradi potreb po lažjem razumevanju stopenj zaupanja podatkov GURS, smo Stavbe, ki imajo »katastrski vpis», obrobili z močnejšo črto. Tako lahko podatkom iz teh stavbzagotovo bolj »zaupamo« (kvadrature, stavbni deli, št stanovanj, dejanska raba delov stavbe), kot tistim, ki te odebelitve nimajo in sodijo v kategorijo »registrski vpis«.